ZABAWY Z LITERATURĄ

W styczniu 2017 roku uczniowie klasy IV(12 osób co stanowi 11% ogółu uczniów)w ramach konkursu "Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!" tworzyli opowiadanie z dialogiem na temat praw autorskich. Głównym założeniem było uświadomienie uczniów w zakresie tego, czym są prawa autorskie i jak ważny jest właściciel dzieła.

Praca została rozłożona na kilka etapów. Rozpoczęliśmy od „burzy mózgów”, w trakcie której zrodził się pomysł na opowiadanie. Podczas kolejnych spotkań grupa uczniów wspólnie redagowała tekst i wykonywała ilustracje. Tak powstało opowiadanie o uzdolnionej plastycznie Mai oraz o Piotrku, który zazdrościł koleżance sukcesów i wysłał na konkurs jej pracę, podpisując ją swoim nazwiskiem. Naruszenie przez Piotrka praw autorskich Mai było nieuczciwe, chłopiec publicznie przeprosił koleżankę, a nagroda za zwycięstwo w konkursie trafiła do autorki pracy.

Samodzielnie stworzona książeczka stała się dumą czwartoklasistów. Została przeczytana dzieciom z najmłodszych klas i uzyskała pozytywne recenzje. Najmłodsi żywo dyskutowali na temat praw autorskich, a tak jasno przedstawiona historia pozwoliła im łatwo zgłębić i zrozumieć to zagadnienie. Książeczka autorstwa grupy uczniów z klasy IV została opublikowana na stronie szkoły www. szkolaskibniew.sokolowpodl.pl

Uczniowie klasy IV wypożyczali swoją książeczkę do domów, aby również swoich rodziców zapoznać z jej treścią i omówić z nimi ten istotny temat.