WYCHOWUJEMY KU WARTOŚCIOM

W dniach 06 - 12. 04. 2017 r. w Zespole Oświatowym im. M. Frąckowiak w Skibniewie realizowany był projekt edukacyjny „Wychowanie ku wartościom”. Celem projektu było zwrócenie uwagi uczniów i rodziców na wartości, którymi warto kierować się w trudnym procesie wychowania młodego człowieka.

W realizację projektu zaangażowani byli wszyscy uczniowie i nauczyciele, ale też rodzice. Nasze działania prowadziliśmy w dwóch obszarach: działalność na rzecz innych – wolontariat oraz kultywowanie tradycji. Zakres podejmowanych w szkole działań wyeksponowaliśmy w formie gazetki, którą wszyscy mogli zobaczyć na szkolnym korytarzu.

W ramachwolontariatuzorganizowaliśmyzbiórkężywnościiśrodkówczystości, aby przygotować paczki dla potrzebujących. Uczniowie kl. V szkoły podstawowej i III gimnazjum pisali listy i kartki świąteczne do chorych dzieci z „Marzycielskiej Poczty”. Uczniowie gimnazjum odwiedzali samotnych i chorych. Obdarowali ich własnoręcznie wykonanymi przez dzieci i rodziców z grupy 0Bpalmami wielkanocnymi. Pomagali też w porządkowaniu przydomowych ogródków.

Wpajaliśmy uczniom potrzebę kultywowania tradycji. Uczestniczyli oni w warsztatach zdobienia pisanek i robienia palm wielkanocnych, w co również zaangażowali się rodzice. Wiele radości dało dzieciom pieczenie i zdobienie mazurków. Odbył się też konkurs pt. „Najśmieszniejszy zając”, zorganizowany przez Samorząd Uczniowski.

12 kwietnia uczniowie wraz z wychowawcami spotkali się przy wspólnym stole na śniadaniu wielkanocnym. Poznali tradycyjne zabawy z jajkiem: „wybitki”, „taczanki”. Cała społeczność szkolna uczestniczyła w apelu wielkanocnym. Poszczególne klasy prezentowały zwyczaje ludowe: Chodzenie z Gaikiem, Topienie Marzanny, Śmigus Dyngus. Przedstawiono przygotowaną przez uczniów prezentację multimedialną pt. „Pisanki, kraszanki, jajka malowane”. Grupa teatralna wystawiła spektakl wielkanocny na podstawie „Małego Księcia”. Rozstrzygnięto konkurs pt. „Najśmieszniejszy zając” i wręczono laureatom nagrody i dyplomy.

Realizacja projektu wpłynęła na podniesienie poziomu wrażliwości i empatii w stosunku do drugiego człowieka oraz utrwalenie pozytywnych wzorców zachowań. Projekt z pewnością przybliżył też uczniom zwyczaje ludowe związane z nadejściem wiosny i okresem świąt wielkanocnych.

M. Patejko
E. Derlicka
J. Próchenko
M. Kownacka
U. Młynarczuk