W SKIBNIEWIE WSZYSCY CZYTAJĄ SIENKIEWICZA

20 września 2016 r. w Zespole Oświatowym w Skibniewie miała miejsce inauguracja projektu WSZYSCY CZYTAJĄ SIENKIEWICZA, którego celem, zgodnie z priorytetami Ministerstwa Edukacji Narodowej, jest promowanie czytelnictwa oraz zachęcenie uczniów do poznawania twórczości naszego noblisty.

Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjaliści oraz wszyscy pracownicy szkoły będą brać udział w przedsięwzięciu, którego realizacja obejmuje codzienne 10-minutowe czytanie fragmentów powieści „W pustyni i w puszczy” w podstawówce i „Ogniem i mieczem” w gimnazjum. W przygotowanie akcji aktywnie włączył się Samorząd Uczniowski, biblioteka szkolna oraz nauczyciele przedmiotów humanistycznych na czele z panią dyrektor Wiesławą Kapustą, która przeczytała pierwsze fragmenty wybranych powieści. Inaugurację tego pięknego przedsięwzięcia uświetniła prezentacja multimedialna upowszechniająca wiedzę o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza oraz wystawa najsłynniejszych powieści pisarza.

Zakończenie akcji, podsumowanie działań oraz rozstrzygnięcie konkursów ze znajomości powieści zaplanowane jest na dzień 15. listopada (w setną rocznicę śmierci Sienkiewicza).

Działania podjęte przez nas w ROKU HENRYKA SIENKIEWICZA mają na celu przygotowanie uczniów do uczestnictwa w komunikacji międzyludzkiej (w roli aktywnego czytelnika i słuchacza). Wierzymy, że współpraca rodziców, uczniów i nauczycieli zachęci młodych ludzi do czytania, a tym samym do rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży.

Joanna Próchenko