SZKOLNY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO
W GIMNAZJUM NR 2 W SKIBNIEWIE

Dzień 12. czerwca 2017 r. upłynął w Gimnazjum Nr 2 w Skibniewie pod hasłem bezpieczeństwa cyfrowego, co było jednym z wymogów realizacji projektu "Cyfrowobezpieczni.pl". Edukator, pan Jerzy Kopański spotkał się z dyrekcją, gronem pedagogicznym i uczniami. Podczas wspólnego spotkania społeczności szkolnej podkreślił, że w dzisiejszych czasach nikt już nie ma wątpliwości, że nowoczesne media, które na dobre zagościły w naszym życiu prywatnym oraz zawodowym, muszą także stanowić integralną część współczesnego szkolnictwa. Internet odgrywa ogromną rolę w życiu młodych ludzi, ale oprócz pozytywnych treści kryje też wiele niebezpieczeństw, dlatego ważne jest kształtowanie świadomości uczniów o zagrożeniach internetowych, co było tematem 45-minutowych warsztatów, w których uczestniczyli gimnazjaliści poszczególnych klas. Obejrzeli krótkie filmy, dyskutowali o konsekwencjach zaprezentowanych w nich zachowań, rozwiązywali symulowane problemy związane z bezpieczeństwem w kontakcie z innymi, bezpieczeństwem finansów czy wiarygodności w sieci.

Podczas szkolenia rady pedagogicznej edukator zwrócił uwagę na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach. W trakcie szkolenia zaproponował rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych. Wskazał źródła łatwo dostępnych narzędzi i porad dotyczących korzystania z technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Joanna Próchenko