„ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO”

Już od 25 lat, 11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, którego celem jest zwrócenie uwagi na specyficzną sytuację osób chorych i uwrażliwienie społeczeństwa na potrzebę pomocy chorym w szpitalach i domach.

W piątek, 10 lutego 2017r., mali wolontariusze z Zespołu Oświatowego w Skibniewie odwiedzili cztery schorowane podopieczne miejscowego ośrodka zdrowia. Wręczyli im laurki i piernikowe serca, wykonane z pomocą katechetki, pani Teresy Grądzkiej. Nie zabrakło ciepłych słów, krótkiej rozmowy i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia i cierpliwości w zmaganiu się z troskami dnia codziennego. Dzieci na swój sposób zrozumiały i wypełniły słowa orędzia papieża Franciszka, który podkreśla, iż „Każdy chory jest i pozostaje istotą ludzką i musi być traktowany jako taka”.

Małgorzata Jóźwiuk