PREZENTACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

W dniu 26 maja 2017 roku w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Skibniewie odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych przygotowanych przez uczniów klasy II gimnazjum.
Zebranych przywitała p. dyrektor Wiesława Kapusta, życząc gimnazjalistom powodzenia w czasie ich pierwszego publicznego wystąpienia wobec kolegów i koleżanek z klasy I, nauczycieli i licznie zgromadzonych rodziców.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie pracowali w czterech grupach, realizując następujące projekty:
1. Jezus Chrystus - mit czy rzeczywistość? (opiekun projektu ks. Krzysztof Malinowski)
2. Chemia w kuchni. (opiekun projektu p. Mariola Pogorzelska)
3. Historia godła polskiego. (opiekun projektu p. Jolanta Ołtarzewska)
4. Woda w roli głównej. (opiekun projektu p. Urszula Młynarczuk)

Prezentacje oceniała komisja w składzie: p. Agnieszka Borkowska, p. Iwona Benedykciuk, p. Renata Pliszka.

Celem projektów edukacyjnych jest doskonalenie umiejętności pracy zespołowej w czasie realizacji wspólnego przedsięwzięcia, którego efekty uczniowie prezentują na forum szkoły. Tematyka tegorocznych prezentacji była bardzo różnorodna. Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne, zarejestrowali filmy, zademonstrowali doświadczenie oraz elementy dramy, a także zaprosili wszystkich obecnych na sali na degustację szarlotki. Ich wystąpienia wzbudziły zainteresowanie publiczności i uznanie jury.

Po części oficjalnej drugoklasiści zaprosili swoich rodziców na krótką część artystyczną oraz tort z okazji Dnia Matki. Podziękowali opiekunom projektów, wychowawcy i rodzicom za ich obecność, wyrozumiałość i wsparcie.

Joanna Próchenko