„ IDŹCIE I GŁOŚCIE … " I TRADYCJI STAŁA SIĘ ZADOŚĆ

6 stycznia 2017 r. po raz kolejny wyruszyli z Dobrą Nowiną o narodzeniu Jezusa kolędnicy misyjni z parafii św. Wojciecha w Skibniewie.

Dzieci w okazjonalnych strojach, z gwiazdą w kolorach misji brały czynny udział w Mszy świętej, otrzymały błogosławieństwo oraz zostały rozesłane przez ks. proboszcza Krzysztofa Malinowskiego. Szły i głosiły, że Boża miłość jest adresowana do każdego...

Pomimo niskiej temperatury kolędnicy z ogniska misyjnego w Zespole Oświatowym w Skibniewie (działającego pod opieką katechetki Teresy Grądzkiej) odwiedzili rodziny w Hilarowie, Dybowie, Buczynie i Skibniewie. Dzieląc się radością Bożego Narodzenia, kontynuowali polską tradycję kolędowania, przedstawili specjalnie przygotowaną na ten rok scenkę kolędniczą poświęconą sytuacji ich rówieśników w Tajlandii oraz zbierali ofiary, aby im pomóc.

Przygotowania rozpoczęły się miesiąc wcześniej. Dzięki zaangażowaniu członków ogniska misyjnego (uczniów klas: I, IV, V oraz I i II gimnazjum) i ich rodziców oraz wsparciu wolontariuszy (starszego kolegi i koleżanki, którzy we wrześniu pojadą na misje do Etiopii) w tym roku zebrały się dwie grupy kolędnicze. Rozpisano role, przygotowano stroje, gwiazdę i skarbonkę, do której dzięki hojności odwiedzanych rodzin udało się zebrać 1 790 zł. Pieniądze przekazano na Misje – Dzieło dla Afryki oraz do sekretariatu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieciom – dla dzieci Tajlandii.

W podziękowaniu za przyjęcie kolędnicy zostawili rodzinom pamiątkę w postaci gwiazdy wpisanej w kwiat – symbol nadziei i wdzięczności. To nawiązanie do Betlejemskiej Gwiazdy, która Mędrców ze Wschodu zaprowadziła do Zbawiciela. Delikatny kwiat symbolizuje również niewinność i bezbronność dziecka, które wymaga opieki i ochrony ze strony dorosłych. Jednocześnie przypomina o tysiącach małych mieszkańców Tajlandii, którzy jako dzieci "niewidzialne" pozbawione są tej ochrony.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za przyjęcie, okazaną nam życzliwość, gorące serca, otwarte domy i złożone ofiary, a wolontariuszom i członkom ogniska misyjnego - za zaangażowanie w głoszenie Dobrej Nowiny.

Terasa Grądzka