„JESTEŚMY CYFROWOBEZPIECZNI”!!!

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa w Skibniewie zgłosiła się do drugiej edycji konkursu „Jesteśmy cyfrowobezpieczni” organizowanego przez stowarzyszenie pozarządowe „Miasta w Internecie”, którego dewizą jest WIEDZA INNOWACYJNOŚĆ PARTNERSTWO. Podstawowym celem konkursu jest motywacja do podejmowania działań promujących zasady bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych pośród nauczycieli i uczniów oraz ich rodziców, a także rozwój potrzebnych do tego kompetencji.

Pozytywnie zmotywowani i dopingowani przez panią dyrektor, Wiesławę Kapustę, zrealizowaliśmy wiele różnorodnym zadań.

Udział naszej szkoły w konkursie zainaugurowano spektaklem teatralnym „Z mroku wyłonił się Internet", poruszającym problematykę bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Głównym założeniem było wprowadzenie uczniów w tematykę konkursu i zachęcenie do aktywnego w nim udziału. Opiekunka szkolnego koła teatralnego, p. Joanna Próchenko, wyreżyserowała jeszcze dwa spektakle. W pierwszym, pt: „Królewna Śnieżka inaczej”, mądre krasnale przestrzegały dzieci przed zagrożeniami czyhającymi w sieci. Celem spektaklu pt: „Zaplątani”, było kształtowanie właściwych postaw i zachowań, pozwalających uchronić dzieci przed niepożądanymi sytuacjami, takimi jak zawieranie znajomości z niebezpiecznymi osobami, kradzież mienia, przemoc rówieśnicza, zainfekowanie oprogramowania czy uzależnienia, które prowadzą do zatarcia granicy miedzy realnym i wirtualnym światem. Ten ważny przekaz trafił również do nauczycieli i uczniów z zaprzyjaźnionych szkół w Repkach i Nowej Wsi Grochowskiej.

Wszyscy nauczyciele w ramach projektu cyfrowobezpieczni.pl uzyskali certyfikaty kursu e-learningowego „Jak zapewnić uczniowi bezpieczeństwo w sieci?”. Wychowawcy przeprowadzili szereg ciekawych lekcji w oparciu o samodzielnie opracowane scenariusze oraz te dostępne na stronie www.cyfrowobezpieczni.pl.

Podczas zajęć komputerowych i lekcji wychowawczych uczniowie wypracowali „Szkolne Zasady Bezpieczeństwa w Internecie”, które zostały wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Zespołu Oświatowego w Skibniewie. Zasady te są ważnym narzędziem do nauki mądrego korzystania z technologii cyfrowych w szkole, akceptowanym przez całe środowisko szkolne – nauczycieli, uczniów i rodziców. Stały się one kanwą prezentacji multimedialnej dostępnej na stronach www.gminasokolowpodl.pl i www.szkolaskibniew.sokolowpodl.pl.

Dwukrotnie przeprowadzono ankiety, które miały na celu zbadanie, czy uczniowie posiadają komputery z dostępem do Internetu, do czego je wykorzystują oraz czy rodzice kontrolują czas spędzany przed komputerem. Optymizmem napawa fakt, że w wyniku działań podjętych przez szkołę (spotkania rodziców z pracownikiem Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, policjantem, uczestnictwo dzieci i rodziców w spektaklach profilaktycznych, pogadankach instruktażowych prowadzonych przez wychowawców oraz różnorodnych zajęciach) rodzice częściej kontrolują i limitują czas, który ich pociechy spędzają przed komputerem, a dzieci korzystają z nowinek technicznych bardziej świadomie.

W realizację zadań konkursowych zaangażowani byli uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej oraz wszyscy nauczyciele, a rezultatami pracy dzieliliśmy się z całą społecznością lokalną. Dzieci samodzielnie przygotowywały filmiki o bezpieczeństwie w Internecie, odgrywały scenki dramowe, opracowywały broszury, książeczki, rozwiązywały krzyżówki, rebusy, malowały plakaty. Odbywały się happeningi, zawody sportowe, zabawy na świeżym powietrzu – wszystko po to, by w możliwie atrakcyjny sposób wpoić dzieciom i dorosłym ważne treści związane z bezpieczeństwem cyfrowym.

Nasze wysiłki nie poszły na marne! W konkursie „Jesteśmy cyfrowobezpieczni” zdobyliśmy III miejsce w kraju w kategorii szkół podstawowych!

Pani dyrektor, Wiesława Kapusta, podziękowała wszystkim za ogromne zaangażowanie. Doceniła duży wkład pracy szkolnej koordynatorki projektu, p. Iwony Olędzkiej, i wyraziła nadzieję, iż zapoczątkowane konkursem efekty stanowić będą początek drogi w promowaniu wśród uczniów świadomych, dojrzałych oraz bezpiecznych zachowań w sieci.

Małgorzata Jóźwiuk
Iwona Olędzka