Dzień patrona

18 października był w naszej szkole dniem szczególnym. Świętowaliśmy Dzień Patronki Zespołu Oświatowego w Skibniewie, pani Marianny Frąckowiak.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, odprawioną przez księdza proboszcza Krzysztofa Malinowskiego, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna, emerytowane nauczycielki oraz mieszkańcy Skibniewa i okolic.

Uczniowie klasy III, IV oraz I gimnazjum przygotowali krótki program artystyczny poświęcony patronce, osobie z pozoru zwyczajnej, a jednak wyjątkowej. Pani Marianna Frąckowiak – nauczycielka, wychowawczyni, poświęcająca swój czas dzieciom i młodzieży, duch opiekuńczy szkoły – pozostała w pamięci wielu, ponieważ potrafiła pięknie żyć i dawać siebie innym. Zapamiętano ją jako osobę życzliwą, wrażliwą na ludzką krzywdę, oddaną pracy pedagogicznej, zaangażowaną w działalność na rzecz lokalnej społeczności.


Nasza patronka
Swoim oddaniem
Wciąż wdzięczność budzi
W pamięci ludzi.

Następnie pod tablicą upamiętniającą bohaterów tajnego nauczania uczniowie złożyli kwiaty, zapalili znicze oraz uczcili ich pamięć minutą ciszy.

Anna Miklas, Renata Pliszka, Aleksandra Siedlecka