Dzień Edukacji Narodowej

13. października 2016 r. w Zespole Oświatowym w Skibniewie świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli: uczniowie, przedstawiciele rodziców i instytucji współpracujących ze szkołą, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz emeryci. Swoją obecnością zaszczycili nas też przedstawiciele Urzędu Gminy w Sokołowie Podlaskim - zastępca wójta p. Janusz Kur i p. Agnieszka Adynowska.

Pani dyrektor, Wiesława Kapusta, serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych, podziękowała rodzicom i przedstawicielom organu prowadzącemu szkołę za współpracę, pracownikom niepedagogicznym - za trud codziennej pracy, emerytom - za pamięć, życzliwość i wsparcie inicjatyw szkoły, nauczycielom - za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, za promowanie wśród uczniów pięknych postaw oraz przybliżanie wychowankom świata wartości. Na zakończenie swojego wystąpienia pani dyrektor życzyła pracownikom szkoły wielu sukcesów w życiu zawodowym, satysfakcji z codziennej pracy i inspiracji każdego dnia do wspierania rozwoju uczniów, by zawsze byli po "Jasnej Stronie Mocy".

Samorząd Uczniowski przyznał tytuł honorowy Nauczyciel Roku 2015/2016 panu Markowi Mieteniowi oraz wręczył własnoręcznie wykonane ordery i upominki wszystkim pracownikom szkoły i emerytom. Wśród tytułów honorowych pojawiły się m. in.: Order Oczu dookoła Głowy, Order Anielskiej Cierpliwości, Kryształowe Serce, Piękny Umysł, Życzliwość bez Barier, Współczesny Samarytanin, Tęczowe Fajerki, Order Uśmiechu, Order Fair Play, Order Pitagorasa, Order Leonarda da Vinci i inne. Galę wręczania orderów uświetnił koncert przyśpiewek szkolnych dedykowanych pracownikom Zespołu Oświatowego w Skibniewie oraz zabawne scenki zainspirowane wydarzeniami z życia szkoły. Uroczyście i z humorem uczniowie podziękowali pracownikom oświaty słowami: Dziękujemy dziś za cierpliwość, uśmiech, dobre słowo; za zachętę do pracy, gdy nic się nie udawało i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze. Za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi i przekonanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy. Za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni. Za przełamanie strachu do rzeczy nieznanych i niezrozumiałych. Za to, że mogliśmy na Was liczyć!.

Joanna Próchenko