Coś dla ducha i dla ciała...

W dniu 7 grudnia 2016 r. uczniowie kl. II gimnazjum pod opieką p. Joanny Próchenko i p. Krzysztofa Przyborowskiego wybrali się na wycieczkę do Sokołowa Podlaskiego.

ierwszym punktem programu było ciekawe spotkanie zawodoznawcze w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki zaangażowaniu strażaków, a szczególnie st. kpt. Grzegorza Kuca, uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych informacji o pracy strażaków, predyspozycjach do wykonywania tego zawodu oraz możliwościach kształcenia. Dzięki temu zrozumieli, że odpowiedzialność, umiejętność współpracy oraz ustawiczne kształcenie i dbałość o tężyznę fizyczną to nieodłączne elementy pracy strażaka, która może dawać wiele satysfakcji, mimo trudów, a czasem nawet wyrzeczeń związanych z pełnieniem służby.

Kolejnym punktem naszej wycieczki był skłaniający do refleksji i dyskusji spektakl TRZEŹWY WYBÓR (w Sokołowskim Ośrodku Kultury) w wykonaniu aktorów Teatru Profilaktycznego ALERT z Wrocławia.

Miłym akcentem i sposobem rozładowania emocji okazało się spotkanie integracyjne w YUNAVI, wspólne rozmowy przy pizzy i gra w kręgle. "To był kolejny udany wyjazd" - podsumowali uczniowie - "coś dla ducha i dla ciała".

Joanna Próchenko