Bo pomaganie jest fajne...

W roku szkolnym 2015/2016 jednym z priorytetowych działań pracy wychowawczej Zespołu Oświatowego w Skibniewie jest propagowanie idei wolontariatu, uczenie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, kształtowanie postaw altruistycznych. W działania te szczególnie zaangażował się Samorząd Uczniowski, który w dniu 5 grudnia przeprowadził happening mający na celu zachęcenie do zaangażowania całej społeczności szkolnej na rzecz potrzebujących. Zostały przywołane nazwiska znanych ludzi, których można nazwać współczesnymi samarytanami. Uczniowie klasy III gimnazjum przygotowali prezentacje oraz plakaty promujące działalność fundacji charytatywnych wspieranych przez Annę Dymną, Martynę Wojciechowską, Janinę Ochojską, Ewę Blaszczyk, Małgorzatę Kożuchowską, Jerzego Owsiaka i Jakuba Błaszczykowskiego. Na korytarzu pojawiły się wymowne hasła: Masz serce? Pomóż! Dołącz do nas!

Po raz pierwszy w tym roku Samorząd Uczniowski zorganizował akcję "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem". Inicjatywa ta spotkała się z aprobatą dyrektora szkoły i cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - pracowników szkoły i rodziców. Dary serca zebrane podczas akcji (zabawki, książki, puzzle, słodycze, środki czystości) w dniu 15 grudnia zostały przekazane wychowankom Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. Wizyta w domu dziecka, spotkanie z dziećmi i ich wychowawcami okazało się cenną lekcją wychowawczą dla naszych gimnazjalistek- Pauliny Kaniuk, Eweliny Kosowskiej, Gabrieli Jaczewskiej (najbardziej zaangażowanych w tę akcję) oraz nauczycielek- Jolanty Ołtarzewskiej i Joanny Próchenko. Dziewczęta zrozumiały, że pomaganie innym może dawać satysfakcję, spotkały się z ufnością i potrzebą kontaktu ze strony najmłodszych wychowanków domu dziecka, miały szansę zobaczyć uśmiech oraz radość na ich twarzach, poczuć dotyk małych rączek na swoich dłoniach, a dzięki tej wizycie, dzieląc się w szkole wrażeniami, rozwiały pewne mity na temat domu dziecka i doceniły wartość swoich rodzin. Od razu zrodziły się pomysły na formy dalszej współpracy z ośrodkiem, "bo pomaganie jest fajne" jak powiedziała jedna z uczennic.

Ponadto, jak co roku, szkoła włączyła się w akcję GÓRA GROSZA, a dzięki zaangażowaniu członków Ogniska Misyjnego prowadzonego przez p. Teresę Grądzką wsparliśmy podopiecznych Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Od 3 lat pracownicy Zespołu Oświatowego w Skibniewie kontynuują adopcję dziecka z Laare w Kenii - Camice Karani. Przez cały rok szkolny odbywają się "słodkie środy", na które uczniowie wraz z rodzicami przygotowują dietetyczne, zdrowe smakołyki, a dochód z ich sprzedaży przekazywany jest dla grupy młodzieży z Ugandy w ramach akcji ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ.

Mamy nadzieję, że różnorodność podejmowanych przez szkołę akcji przyczyni się do kształtowania właściwych postaw naszych wychowanków - otwartości, wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania na rzecz potrzebujących.

Joanna Próchenko