BEZPIECZNA SZKOŁA CYFROWA W SKIBNIEWIE

W roku szkolnym 2016/2017 społeczność Szkoły Podstawowej w Skibniewie realizowała Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Celem Projektu jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów cyberprzestrzeni, poznanie możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych oraz przeciwdziałania sytuacjom zagrożenia na tym polu w życiu codziennym i szkole. Działania profilaktyczne miały zachęcić uczniów do odpowiedzialnej aktywności w sieci.

Jednym z działań zaplanowanych w Projekcie było zorganizowanie Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego. W Szkole Podstawowej w Skibniewie odbył się on 30 maja 2017 r. W trakcie tego wydarzenia edukator w Projekcie, pan Paweł Pogorzelski, spotkał się z dyrekcją, uczniami i nauczycielami w auli szkolnej, aby przedstawić problematykę bezpieczeństwa cyfrowego i zwiększyć świadomość na temat cyberzagrożeń. Następnie uczniowie klas IV-VI uczestniczyli kolejno w 45 minutowych warsztatach. W trakcie ich trwania podjęto próby odwzorowania realnych sytuacji, z którą spotykały się lub mogą się spotkać dzieci, np. kradzież tożsamości, podglądanie kamerą, logowanie się do sieci za pomocą hasła, szyfrowanie korespondencji i inne. Dzieci obejrzały też filmy: „Jak zdrowo korzystać z urządzeń cyfrowych”, „Wiarygodność informacji dostępnych w Internecie” oraz „Bezpieczeństwo w kontakcie z innymi”.

Podczas popołudniowego posiedzenia Rady Pedagogicznej edukator przedstawił wzorcowy scenariusz prezentacji na spotkania z rodzicami, film oraz broszury adresowane do rodziców, a także przeprowadził instruktaż w zakresie poprowadzenia takich zajęć w trakcie wywiadówki. Był pozytywnie zaskoczony dużą wiedzą uczniów i ich wyjątkową świadomością zagrożeń czyhających w Internecie. Podkreślił, iż brawurowo odpowiadali na zadawane przez niego pytania, bez problemu rozwiązywali przygotowane testy, quizy, prowadzili mądre rozmowy, wykazując doskonałą znajomość tematu.

Uczestnicy wszystkich spotkań utrwalili zdobytą wiedzę, poszerzyli ją o nowe elementy oraz zostali umiejętnie zmotywowani do dalszych działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego.

Małgorzata Jóźwiuk