UCZNIOWIE

Liczba uczniów w poszczególnych klasach Zespołu Oświatowego im. M. Frąckowiak w Skibniewie

Razem: 187
Przedszkole, OA, OB - 43
Szkoła Podstawowa – 89
Gimnazjum - 55