ZAKOŃCZENIE „AKCJI – KARTKA WIELKANOCNA”

Uczniowie uczęszczający na świetlicę dziękują bardzo Nauczycielom, Pracownikom szkoły, Rodzicom oraz uczniom za udział w „Akcji – Wielkanocna Kartka”.

Łącznie zebrano 112 zł. Pieniądze wykorzystane zostaną na potrzeby świetlicy.

Renata Sawicka
oraz wdzięczni uczniowie ze świetlicy