Zakończenie „Akcji – kartka świąteczna”

Uczniowie uczęszczający na świetlicę dziękują bardzo nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom oraz uczniom za udział w „Akcji – kartka świąteczna”.

Łącznie zebrano 92 zł. Pieniądze wykorzystane zostaną na potrzeby świetlicy.

Renata Sawicka
oraz wdzięczni uczniowie ze świetlicy