PRACE UCZNIÓW ZDOBIĄCE ŚWIETLICĘ - STYCZEŃ

Prace wykonane przez uczniów podczas zajęć na świetlicy szkolnej w styczniu.