PRACE PLASTYCZNE DZIECI DO KONKURSU “SAMOCHÓD MARZEŃ”