KONKURS TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST


Wszelkie pytania i pobór materiałów w świetlicy szkolnej.
ZAPRASZAM i zachęcam !!!
Renata Sawicka

Organizator
Organizatorem konkursu jest Toyota Motor Corporation.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Opis
Tematem konkursu jest „Samochód marzeń”.

Technika wykonania ilustracji – samochód marzeń można narysować lub namalować kredkami, pastelami, mazakami, markerami, akwarelami, farbami. Dopuszczalne są kolaże, wydzieranki i wyklejanki, jeżeli wszystkie elementy będą ściśle przylegać do kartki. Ilustracje powinny być kolorowe.
Praca musi być wykonana odręcznie. Prace stworzone cyfrowo lub z użyciem technik graficznych nie będą przyjmowane.

Nagrody
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: „poniżej 8 lat”, „8-11 lat”, „12-15 lat”. W każdej kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
I miejsce – iPad Pro 9,7" 32 GB
II miejsce – iPad Air 2 32 GB
III miejsc – iPod touch 32 GB

Prace laureatów wezmą udział w konkursie międzynarodowym. Zwycięzcy etapu międzynarodowego zostaną nagrodzeni wycieczką do Japonii.

Strona konkursu www.toyota.pl/world-of-toyota/dream-car/index.json