KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI DNIA MATKI PT. „ CO LUBI MOJA MAMA”

Organizatorem konkursu jest świetlica.

Celem konkursu jest poznanie swojej mamy, zaduma nad tym co lubi moja mama np. co lubi jeść, robić, słuchać itp. Rozwijanie umiejętności twórczych. Wykorzystanie różnych technik plastycznych.

Konkurs adresowany jest do uczniów trzech kategorii wiekowych:

1. Zerówka oraz klasa I
2. Klasy II i III
3. Klasy IV – VI

Technika dowolna lecz płaska.

Termin składania prac do świetlicy upływa dnia 22 maja 2017. Pracę można wykonać na świetlicy szkolnej.

Wszystkie prace będą wyeksponowane na korytarzu szkolnym.

Najlepsze prace będą nagrodzone, a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.