KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ
REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

1. Organizatorem konkursu jest Świetlica przy Zespole Szkół w Skibniewie

2. Celem konkursu jest popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej, rozbudzanie inwencji twórczej.

3. Warunki uczestnictwa są następujące:

• Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie przedstawianymi na innych konkursach. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
• Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.
• Technika wykonania: materiały naturalne (np. bukszpan, bazie, suche kwiaty itp.), krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itp. Wysokość palmy bez ograniczeń.
Prace wykonane z gotowych, kupionych elementów będą dyskwalifikowane.
• Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną palmę.

4. Prace należy składać do 6 kwietnia 2017 r. w świetlicy.

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora. Ocenie prac podlegać będzie:

• zgodność z regulaminem konkursu,
• pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu ,
• dobór materiałów i elementów zdobniczych,
• bogactwo użytych materiałów,
• samodzielność i estetyka wykonania .

6. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Natomiast wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Prace będzie można zabrać do domu lub pozostawić do dekoracji świetlicy.

Renata Sawicka