OBECNIE W ŚWIETLICY OGŁOSZONY JEST KONKURS PLASTYCZNY PT. „MOJA JESIEŃ”. OTO REGULAMIN KONKURSU:
Cele:
Rozwijanie wyobraźni uczniów.
Kształtowanie umiejętności plastycznych.

Adresaci:
Uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną .

Termin składania prac:
Prace należy składać do 28 października 2016 r.

Regulamin:
Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne wykonane w dowolnej technice lecz pod następującymi warunkami:
• w pracy wykorzystane będą "dary jesieni" i inne skarby przyrodnicze,
• praca będzie wykonana na miejscu, czyli w świetlicy szkolnej (można wstępnie przygotować w domu).
• w pracy cała przestrzeń kartki będzie wykorzystana.

Przewidziane są skromne nagrody :)

Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyłonienie najlepszych prac zostanie wykonane do dnia 10 listopada 2016 r.

Organizator:
Renata Sawicka