Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne – rok szkolny 2016/2017

Dyrektor Wiesława Kapusta
Wicedyrektor Małgorzata Filiks

Lp. Imię i nazwisko Funkcja lub nauczany przedmiot Wychowawstwo
1. Wiesława Kapusta Dyrektor, język polski
2. Małgorzata Filiks W-ce dyrektor, matematyka, oligofrenopedagogika
3. Agnieszka Borkowska Edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, oligofrenopedagogika Klasa I
4. Elżbieta Derlicka Wychowanie przedszkolne Klasa 0a
5. Małgorzata Patejko Edukacja wczesnoszkolna, język angielski, wychowanie przedszkolne
6. Edyta Smolik Logopeda, biblioteka, wychowanie przedszkolne
7. Małgorzata Jóźwiuk Wychowanie przedszkolne Klasa 0b
8. Iwona Olędzka Edukacja wczesnoszkolna Klasa II
9. Lidia Wierzbicka Grupa przedszkolna (3-4l.) Przedszkole
10. Elżbieta Buczyńska Edukacja wczesnoszkolna Klasa III
11. Marek Mieteń Biologia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica Klasa III gim
12. Małgorzata Kownacka Język rosyjski, oligofrenopedagogika Klasa V
13. Anna Miklas Oligofrenopedagogika, wychowanie przedszkolne
14. Urszula Młynarczuk Fizyka, oligofrenopedagogika, zajęcia rewalidacyjne
15. Aleksandra Siedlecka Język polski Klasa IV
16. Jolanta Ołtarzewska Geografia, historia, WOS
17. Teresa Grądzka Religia
18. ks. Krzysztof Malinowski Religia
19. Mariola Pogorzelska Matematyka, chemia, świetlica Klasa VI
20. Krzysztof Przyborowski Matematyka, informatyka, zajęcia techniczne, świetlica
21. Marek Pogorzelski Wychowanie fizyczne, świetlica
22. Iwona Benedykciuk Pedagog szkolny, oligofrenopedagogika, zajęcia rewalidacyjne
23. Joanna Próchenko Język polski, oligofrenopedagogika, zajęcia rewalidacyjne, WDŻ Klasa II gim
24. Renata Pliszka Język angielski Klasa I gim
25. Dariusz Jastrzębski Świetlica szkolna, wychowanie fizyczne

Pozostali pracownicy

26. Agnieszka Maleszewska Sekretarz szkoły
27. Tadeusz Orzeł Konserwator, woźny
28. Barbara Potera Intendentka, pomoc kuchenna
29. Renata Zawadzka Pomoc kuchenna
30. Mariola Tomczuk Kucharka
31. Katarzyna Maleszewska Kucharka
32. Iwona Pogorzelska Sprzątaczka
33. Małgorzata Jelińska Sprzątaczka
34. Małgorzata Wyszomierska Sprzątaczka