Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne – rok szkolny 2017/2018

Dyrektor Wiesława Kapusta
Wicedyrektor Małgorzata Filiks

Lp. Imię i nazwisko Funkcja lub nauczany przedmiot Wychowawstwo
1. Wiesława Kapusta Dyrektor, język polski
2. Małgorzata Filiks W-ce dyrektor, matematyka, pedagog specjalny
3. Agnieszka Borkowska Edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, pedagog specjalny Klasa IV
4. Elżbieta Derlicka Wychowanie przedszkolne Klasa 0
5. Małgorzata Patejko Edukacja wczesnoszkolna, język angielski Klasa II
6. Edyta Smolik Logopeda, biblioteka, wychowanie przedszkolne
7. Małgorzata Jóźwiuk Wychowanie przedszkolne, świetlica
8. Iwona Olędzka Edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny Klasa III
9. Lidia Wierzbicka Grupa przedszkolna (3-4 l.) Przedszkole
10. Elżbieta Buczyńska Edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny
11. Marek Mieteń Biologia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica Klasa VII
12. Małgorzata Kownacka Język rosyjski, pedagog specjalny Klasa VI
13. Anna Miklas Pedagog specjalny, edukacja wczesnoszkolna Klasa I
14. Urszula Młynarczuk Fizyka, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne
15. Aleksandra Siedlecka Język polski Klasa V
16. Jolanta Ołtarzewska Geografia, historia, WOS
17. Teresa Grądzka Religia
18. ks. Krzysztof Malinowski Religia
19. Mariola Pogorzelska Matematyka, chemia, świetlica
20. Krzysztof Przyborowski Matematyka, informatyka, zajęcia techniczne
21. Marek Pogorzelski Wychowanie fizyczne, świetlica
22. Iwona Benedykciuk Pedagog szkolny, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne
23. Joanna Próchenko Język polski, pedagog specjalny, WDŻ Klasa III gim
24. Renata Pliszka Język angielski Klasa II gim
25. Dariusz Jastrzębski Świetlica szkolna, wychowanie fizyczne

Pozostali pracownicy

26. Agnieszka Maleszewska Sekretarz szkoły
27. Tadeusz Orzeł Konserwator, woźny
28. Barbara Potera Intendentka, pomoc kuchenna
29. Renata Zawadzka Pomoc kuchenna
30. Mariola Tomczuk Kucharka
31. Katarzyna Maleszewska Kucharka
32. Iwona Pogorzelska Sprzątaczka
33. Małgorzata Jelińska Sprzątaczka
34. Małgorzata Wyszomierska Sprzątaczka