UCZNIOWIE

Liczba uczniów w poszczególnych klasach Zespołu Oświatowego im. M. Frąckowiak w Skibniewie

Razem: 173
Przedszkole i klasa „0”- 41
Szkoła Podstawowa – 116
Gimnazjum - 16