Uroczystość nadania imienia szkole w Skibniewie

Działania zmierzające do wyboru patrona szkoły

Jednym z założeń Planu Pracy Zespołu Oświatowego w Skibniewie na rok szkolny 2001/2002 było poczynienie działań zmierzających do wyboru patrona szkoły i nadania imienia Zespołowi Oświatowemu. Uczniowie poszczególnych klas pod kierunkiem wychowawców przygotowywali apele, na których prezentowali sylwetki wybranych przez siebie kandydatów na patrona naszej szkoły.

14.06.2002r. wśród uczniów i pracowników Zespołu Oświatowego w Skibniewie odbyło się głosowanie na patrona szkoły, a 16.06.2002r. wśród mieszkańców Skibniewa i okolic. Po zakończeniu głosowania komisja podliczyła głosy i stwierdziła, że:
- uczniowie i pracownicy szkoły oddali 204 głosy ważne; najwięcej głosów, bo 87, zdobyła kandydatura Marianny Frąckowiak;
- społeczność lokalna i rodzice oddali 245 głosów ważnych; najwięcej, bo 187 głosów, zdobyła kandydatura Marianny Frąckowiak

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 19.06.2002r. na wniosek pani dyrektor Joanny Próchenko jednogłośnie podjęto uchwałę o nadaniu Zespołowi Oświatowemu w Skibniewie im. Marianny Frąckowiak.

W dniu 4.09.2002r. dyrektor Zespołu Oświatowego w Skibniewie wraz z Radą Pedagogiczną i Komitetem Rodzicielskim zwrócił się z prośbą do Zarządu Gminy w Sokołowie Podlaskim o wszczęcie procedury nadania Zespołowi Oświatowemu w Skibniewie imienia Marianny Frąckowiak.

W planie wychowawczym Zespołu Oświatowego w Skibniewie na rok szkolny 2002/2003 uwzględniono działania zmierzające do nadani imienia szkole. Przebiegały one według następujących etapów:
1. Zbieranie materiałów dotyczących sylwetki patrona szkoły – Marianny Frąckowiak.
2. Wywiady z osobami, które znały panią Mariannę Frąckowiak.
3. Gromadzenie funduszy na przygotowanie szkoły do nadania imienia.

Ze względu na koszty przedsięwzięcia przewyższające możliwości finansowe szkoły postanowiono poszukać sponsorów. Delegacja w składzie: dyrektor szkoły – Joanna Próchenko oraz Wójt Gminy Sokołów Podlaski – Ryszard Domański, udała się do różnych firm w celu uzyskania sponsorów tej uroczystości.

Lista sponsorów
1. Ks. Bp. Antoni Dydycz
2. Ks. Proboszcz Franciszek Szulak
3. Starosta Powiatu Sokołowskiego – Antoni Czarnocki
4. Wójt Gminy Sokołów Podlaski – Ryszard Domański
5. Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki – Andrzej Krasnodębski
6. Dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatura w Siedlcach – Zbigniew Stąsiek
7. Sławomir Frąckowiak
8. Józef Grzymała
9. Robert i Marzena Supłowie
10. Tomasz Maleszewski
11. Krzysztof Zieliński
12. Grzegorz Łałak
13. Firma „REPER”
14. P.P.H.U. „DOHAX”
15. PKS „SOKOŁÓW”
16. Firma „SEGROMET”
17. Mirosława Radomska
18. „SOKOŁÓW S.A.” O/Zakłady mięsne FARM FOOD w Czyżewie
19. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w Sokołowie Podlaskim
20. Firma „POLSERO”
21. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w Kosowie Lackim
22. BANK SPÓŁDZIELCZY w Sokołowie Podlaskim
23. TELEFONY PODLASKIE S.A.
24. Firma „INSTAL”
25. Sieć sklepów „TOPAZ”
26. TUR „WARTA”
27. Zenon Tomasiuk
28. Joanna Urbankowska
29. Dariusz i Janusz Zakrzewscy
30. Grażyna i Grzegorz Kalinowscy
31. Mieszkańcy Pogorzeli
32. Rada Rodziców

21 kwietnia 2003r. członkowie Samorządu Uczniowskiego pod opieką pań: Elżbiety Buczyńskiej, Jolanty Ołtarzewskiej i Sylwii Michałowskiej, zebrali się pod kościołem św. Wojciecha w Skibniewie, gdzie sprzedawali cegiełki o wartości 10, 20 i 50 zł. mieszkańcom Skibniewa i okolic, a także gościom uczestniczącym tego dnia w uroczystościach odpustowych.

Dochód ze sprzedaży cegiełek przeznaczony został na Fundusz Nadania Imienia Szkole w Skibniewie.

We wrześniu 2002r. rozpoczęto pierwsze prace porządkowe i remontowe związane z przygotowaniami do nadania imienia szkole. Rodzice uczniów ułożyli kostkę brukową na placu apelowym i chodniki przed szkołą. Rozpoczęte prace kontynuowano wiosną 2003 r. Wówczas:
- wyrównano teren przed szkołą;
- ułożono chodniki z kostki brukowej;
- wykonano rabaty kwiatowe;
- posadzono krzewy ozdobne, posiano trawę;
- wyłożono terakotą schody zewnętrzne;
- pomalowano klasę przeznaczoną na Izbę Pamięci;
- pomalowano korytarze szkolne i szatnię.

Następnie przygotowano porządek uroczystości nadania imienia Zespołowi Oświatowemu w Skibniewie i przygotowano listę gości. Każdy z zaproszonych gości otrzymał imienne zaproszenie na uroczystość.

W pierwszych dniach maja 2003 r. Samorząd Uczniowski ogłosił ogólnoszkolny konkurs plastyczny „Patron mojej szkoły”. Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych prac. Wszystkie wyróżnione i nagrodzone prace zostały pokazane na wystawie pokonkursowej w dniu 1 czerwca 2003 roku.

W dniu 1 czerwca 2003 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Marianny Frąckowiak Zespołowi Oświatowemu w Skibniewie.

Porządek uroczystości:
1. Msza Święta celebrowana przez Ks. Antoniego Dydycza w Kościele Parafialnym p.w. św. Wojciecha w Skibniewie. Podczas mszy odbyło się poświęcenie sztandaru szkoły.
2. Uroczyste nadanie imienia.
3. Przemówienia zaproszonych gości. Głos zabrali miedzy innymi: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup – Antoni Dydycz, Starosta Powiatu Sokołowskiego – Antoni Czarnocki, Wójt Gminy Sokołów Podlaski – Ryszard Domański, Wizytator KO – Hanna Bolesta, syn Marianny Frąckowiak – Sławomir Frąckowiak, Danuta Kalinowska – poetka oraz przedstawiciel rodziców Wanda Mieteń. Podczas uroczystości odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów, odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz poświęcenie i uroczyste otwarcie Izby Regionalnej.
(Zaproszeni goście mogli obejrzeć tu licznie zgromadzone pamiątki po Patronie szkoły – wśród nich zdjęcia, dyplomy, medale, odznaczenia, legitymacje, rzeczy osobiste Pani Marianny , świadectwa szkolne z Jej podpisem.
4. Część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej.
Występ artystyczny młodzieży szkolnej pod kierunkiem koleżanki Edyty Kamińskiej uświetnił uroczystość nadani imienia Zespołowi Oświatowemu w Skibniewie. Ogromne zaangażowanie młodzieży i wcześniejsze wielogodzinne próby zaowocowały pięknym, wzruszającym występem w kościele podczas Mszy świętej jak i w szkole na zakończenie uroczystości.
5. Uroczysty obiad z udziałem zaproszonych gości.
Obiad przygotowali i ufundowali mieszkańcy Pogorzeli – rodzinnej wsi Marianny Frąckowiak.

Uroczystość nadania imienia Marianny Frąckowiak Zespołowi Oświatowemu w Skibniewie na długo pozostanie w pamięci wszystkich, którzy brali w niej udział – rodziny Pani Marianny, uczniów, nauczycieli, współpracowników, społeczności lokalnej i władz samorządowych.

>>GALERIA<<