Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne – rok szkolny 2017/2018

Dyrektor Wiesława Kapusta
Wicedyrektor Małgorzata Filiks

Lp. Imię i nazwisko Funkcja lub nauczany przedmiot Wychowawstwo
1. Wiesława Kapusta Dyrektor, pedagog specjalny
2. Małgorzata Filiks W-ce dyrektor, matematyka, pedagog specjalny
3. Agnieszka Borkowska Edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, pedagog specjalny Klasa V
4. Elżbieta Derlicka Wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne Klasa 0
5. Małgorzata Patejko Edukacja wczesnoszkolna, język angielski, świetlica, terapia pedagogiczna Klasa III
6. Edyta Smolik Logopeda, biblioteka
7. Małgorzata Jóźwiuk Wychowanie przedszkolne, świetlica
8. Iwona Olędzka Edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny Klasa I
9. Lidia Wierzbicka Wychowanie przedszkolne Przedszkole
10. Elżbieta Buczyńska Edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny
11. Marek Mieteń Biologia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica Klasa VIII
12. Małgorzata Kownacka Język rosyjski, pedagog specjalny Klasa VII
13. Anna Miklas Pedagog specjalny, edukacja wczesnoszkolna Klasa II
14. Joanna Benedykciuk Fizyka
15. Aleksandra Siedlecka Język polski Klasa VI
16. Jolanta Ołtarzewska Geografia, historia, WOS
17. Marzena Skibniewska Religia
18. ks. Krzysztof Malinowski Religia
19. Mariola Pogorzelska Matematyka, chemia
20. Krzysztof Przyborowski Matematyka, informatyka, zajęcia techniczne
21. Marek Pogorzelski Wychowanie fizyczne
22. Iwona Benedykciuk Pedagog szkolny, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne
23. Joanna Próchenko Język polski, pedagog specjalny, WDŻ
24. Renata Pliszka Język angielski, świetlica Klasa III gim
25. Sylwia Molska Język polski, świetlica Klasa IV
26. Aneta Wyszomierska Świetlica

Pozostali pracownicy

27. Agnieszka Maleszewska Sekretarz szkoły
28. Tadeusz Orzeł Konserwator, woźny
29. Barbara Potera Intendentka, pomoc kuchenna
30. Renata Zawadzka Pomoc kuchenna
31. Mariola Tomczuk Kucharka
32. Katarzyna Maleszewska Kucharka
33. Iwona Pogorzelska Sprzątaczka
34. Małgorzata Jelińska Sprzątaczka
35. Małgorzata Wyszomierska Sprzątaczka