UCZNIOWIE

Liczba uczniów w poszczególnych klasach Zespołu Oświatowego im. M. Frąckowiak w Skibniewie

Razem: 157
Przedszkole i klasa „0”- 38
Szkoła Podstawowa – 119