Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne – rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Wiesława Kapusta
Wicedyrektor Małgorzata Filiks

Lp. Imię i nazwisko Funkcja lub nauczany przedmiot Wychowawstwo
1. Wiesława Kapusta Dyrektor, pedagog specjalny
2. Małgorzata Filiks W-ce dyrektor, matematyka, pedagog specjalny
3. Agnieszka Borkowska Edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, pedagog specjalny Klasa VI
4. Elżbieta Derlicka Wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne Klasa 0
5. Małgorzata Patejko Edukacja wczesnoszkolna, język angielski Klasa I
6. Edyta Smolik Logopeda, biblioteka, pedagog specjalny
7. Małgorzata Jóźwiuk Wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna
8. Iwona Olędzka Edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny, technika Klasa II
9. Lidia Wierzbicka Wychowanie przedszkolne Przedszkole
10. Agnieszka Krysiak Geografia
11. Marek Mieteń Biologia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica
12. Małgorzata Kownacka Język rosyjski, pedagog specjalny Klasa VIII
13. Anna Miklas Pedagog specjalny, edukacja wczesnoszkolna Klasa III
14. Anna Tulwin-Salach Chemia
15. Aleksandra Siedlecka Język polski Klasa VII
16. Marzena Skibniewska Religia
17. ks. Krzysztof Malinowski Religia
18. Krzysztof Przyborowski Matematyka, informatyka, fizyka
19. Marek Pogorzelski Wychowanie fizyczne
20. Iwona Benedykciuk Pedagog szkolny, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne
21. Joanna Próchenko Język polski, pedagog specjalny, WDŻ
22. Renata Pliszka Język angielski Klasa IV
23. Sylwia Molska Język polski, historia, WOS Klasa V

Pozostali pracownicy

24. Agnieszka Maleszewska Sekretarz szkoły
25. Tadeusz Orzeł Konserwator, woźny
26. Barbara Potera Intendentka, pomoc kuchenna
27. Renata Zawadzka Pomoc kuchenna
28. Mariola Tomczuk Kucharka
29. Katarzyna Maleszewska Kucharka
30. Iwona Pogorzelska Sprzątaczka
31. Małgorzata Jelińska Sprzątaczka
32. Małgorzata Wyszomierska Sprzątaczka