EDUSCIENCE


PIKNIK NAUKOWY W SIEDLCACH


SUKCES GIMNAZJALISTKI ZE SKIBNIEWA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE


PIKNIK NAUKOWY 2013WYCIECZKA DO BORÓWCA


01.09.2012 r. - Projekt Eduscience


Z przyjemnością informujemy, że Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Skibniewie bierze udział w programie

Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych
i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE.

Projektem, który trwał będzie od 1 września 2012 r. do 30 listopada 2014 r. objęta jest klasa pierwsza gimnazjum.

W ramach projektu uczniowie korzystać będą na wielu lekcjach z zasobów publikowanych na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie internetowej. 9 maja 2013 r. klasa 1 pojedzie na dwudniową wycieczkę edukacyjną do Borowca (w programie min. zajęcia
w Obserwatorium Astrogeodynamicznym Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Borówcu, zwiedzanie kompleksu zamkowego w Kórniku i zielona lekcja w Arboretum Kórnickim). Zaplanowany jest udział w Pikniku Eduscience, który odbędzie się w  Skibniewie w styczniu lub lutym 2014 r.

Warto wspomnieć, że jesteśmy jedną z zaledwie 250 szkół w Polsce biorących udział
w programie Eduscience. W województwie mazowieckim do programu wylosowano 32 szkoły, a w powiecie sokołowskim tylko nasze gimnazjum uczestniczy w projekcie.


http://www.eduscience.pl/strony/opis-projektu

 

Gimnazjum w Skibniewie-Podawcach szuka sposobów i metod podnoszenia kompetencji uczniów w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii. W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie pierwszej klasy gimnazjum oraz  ich nauczyciele geografii, chemii, fizyki, biologii, matematyki i informatyki przystąpią do pracy w projekcie EDUSCIENCE. Pierwsi jako odbiorcy projektu, drudzy jako użytkownicy - wszyscy z nadzieją na sukces.

 
Atrakcyjne zajęcia

Projekt EDUSCIENCE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do uczniów i nauczycieli z 250 losowo wybranych szkół w całej Polsce na wszystkich etapach kształcenia. W województwie mazowieckim wybrano 32 szkoły. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3.4 - projekty innowacyjne.

- Zgłosiliśmy szkołę do udziału w projekcie z nadzieją, że los się do nas uśmiechnie i będziemy mogli zaproponować uczniom atrakcyjne zajęcia na wysokim poziomie - mówi dyrektor szkoły pan Marek Pogorzelski. Administratorką projektu w szkole w Skibniewie jest Urszula Młynarczuk.

 
Dostęp do wiedzy

Popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży wymaga zastosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod i narzędzi. Zajęcia projektowe realizowane będą z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej, w oparciu o materiały przygotowane przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk. Inne nowatorskie propozycje w ramach Projektu to np. możliwość samodzielnego wykonywania eksperymentów, profesjonalny dostęp do wiedzy - filmy z wypraw naukowych, pliki audio, telekonferencje z naukowcami PAN, transmisje z przeprowadzanych przez pracowników PAN eksperymentów i badań. Platforma umożliwia np. przeprowadzenie bezpośrednich transmisji satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie.

 
Nowoczesne nauczanie

W ramach Projektu uczniowie będą mieli okazję odbyć zajęcia lekcyjne w jednym z wybranych obserwatoriów w Książu, Raciborzu, Ojcowie, Belsku, Świdrze i Borowcu oraz w Muzeum Geologicznym w Krakowie. Część zajęć odbędzie się także w Instytucie Oceanologii PAN lub na statku szkoleniowym Horyzont II.  Istotnym elementem Projektu jest również dostęp do nowoczesnej metodyki nauczania. Podręczniki z metodami szybkiego i efektywnego uczenia i uczenia się oraz narzędzia do lepszego rozumienia i zapamiętywania przekazywanych treści usprawnią pracę. Udostępnił je partner Projektu Colin Rose (Accelerated Learning Systems) - brytyjski psycholog, światowej sławy ekspert w dziedzinie nowoczesnych metod efektywnego uczenia się oraz doradca brytyjskiego rządu do spraw edukacji.

 
Piknik edukacyjny

Partnerami Projektu EDUSCIENCE są również American System sp. z o.o., firma z branży informatycznej, posiadająca duże doświadczenie w tworzeniu narzędzi e-learningowych oraz Edukacja Pro Futuro sp. z o.o., która realizuje wiele nowoczesnych projektów edukacyjnych. Liderem Projektu jest Instytut Geofizyki PAN.

Atrakcjami Projektu będą Festiwale Nauki, Pikniki i wycieczki dydaktyczne. Uczniowie klasy pierwszej gimnazjum w Skibniewie pojadą na wycieczkę do obserwatorium w Borowcu lub w Książu. - Zapraszamy też wszystkich uczniów naszej szkoły oraz gości na Piknik EDUSCIENCE, który odbędzie się w styczniu 2013 roku. Projekt realizowany będzie do końca listopada 2014 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.