O SZKOLE

W roku szkolnym 2020/2021 Zespół liczy 148 uczniów i wychowanków w tym:

• 40 przedszkolaków (grupa młodsza i klasa „0”)

• 108 uczniów szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa i przedszkole mieszczą się w jednym, piętrowym murowanym budynku z 1958 roku, wyposażonym w kotłownię olejową.

Liczba sal lekcyjnych – 12 (8 - szkoła podstawowa, 1 – grupa starsza przedszkola), 2 pomieszczenia z oddzielnym wejściem, szatnią i łazienką należą do przedszkola. Uczniowie korzystają z dwóch sal gimnastycznych: niepełnowymiarowej oraz pełnowymiarowej sali sportowej. Szkoła posiada pracownię komputerową, świetlicę, bibliotekę, stołówkę, kuchnię, pełnowymiarowe trawiaste boisko do piłki nożnej. Przy szkole działa również świetlica socjoterapeutyczna, skupiająca dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, Szkolny Ludowy Klub Sportowy, kółko teatralne, kółko plastyczne, kółka przedmiotowe. Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, plastycznych, recytatorskich, z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w konkursie pożarniczym. Uczniowie reprezentują szkołę i gminę na zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, regionalnym, a nawet wojewódzkim. Najlepiej rozwinięte dyscypliny sportowe to piłka nożna, koszykówka i lekka atletyka. Dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli - dzieci odnoszą znaczne sukcesy, o czym świadczy piękna i powiększająca się z roku na rok kolekcja pucharów.

W Zespole Oświatowym w Skibniewie jest zatrudnionych 24 nauczycieli o wysokich kwalifikacjach (wszyscy z wykształceniem wyższym magisterskim) . Wszyscy biorą udział w kształceniu ustawicznym, zdobywając nowe kwalifikacje lub podnosząc poziom wiedzy z danej dziedziny.

Grono pedagogiczne jest otwarte na zmiany, dzięki zaangażowaniu nauczycieli nasi uczniowie odnoszą sukcesy, reprezentując szkołę i gminę w konkursach, zawodach i turniejach międzyszkolnych na szczeblu powiatowym, a w dziedzinie sportu, który jest naszą najmocniejszą stroną – regionalnym, a nawet wojewódzkim.

Możemy się pochwalić, że naszą wychowanką jest olimpijka z Sydney i Aten, dwukrotna medalistka Mistrzostw Europy w Monachium (2002 r.) oraz brązowa medalistka Mistrzostw Świata w Osace na dystansie 400 m.p.pł. (2007r.)– Anna Olichwierczuk – Jesień.

Idziemy z duchem czasów, mamy pracownię komputerową i stałe połączenie internetowe z całym światem. Naszym uczniom nie są więc obce tajniki obsługi komputera, praca z wykorzystaniem programów tekstowych i graficznych oraz wykorzystanie multimediów w edukacji. Uczniowie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i rosyjskiego.

Organem prowadzącym dla szkoły jest Gmina Sokołów Podlaski, ale obwód szkolny obejmuje miejscowości należące do trzech gmin: Sokołów Podlaski, Kosów Lacki i Sabnie. Do szkoły dzieci uczęszczają z następujących wsi: Skibniew, Kurcze, Sągole, Kostki, Dybów, Emilianów, Hilarów, Kostki Pieńki i dowożone są z Pogorzeli, Buczyna Dworskiego, Buczyna Nowego, Buczyna Szlacheckiego oraz z Grzymał, Wyszomierza i Kutysk.

Praca odbywa się w systemie jednozmianowym. Zajęcia trwają od godz. 7:50 do 15:20. Świetlica szkolna pracuje od godz. 7:00 do 15:30. Szkoła jest jedyną placówką kulturalną w Skibniewie, dlatego dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej cieszą się wszelkie podejmowane przez szkołę inicjatywy.

Dnia 1 czerwca 2003 roku odbyła się uroczystość nadania Zespołowi Oświatowemu w Skibniewie sztandaru i imienia Marianny Frąckowiak.