Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne – rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Wiesława Kapusta
Wicedyrektor Małgorzata Filiks

Lp. Imię i nazwisko Funkcja lub nauczany przedmiot Wychowawstwo
1. Wiesława Kapusta Dyrektor, pedagog specjalny
2. Małgorzata Filiks W-ce dyrektor, matematyka, pedagog specjalny
3. Agnieszka Borkowska Plastyka, muzyka, pedagog specjalny Klasa VII
4. Elżbieta Derlicka Wychowanie przedszkolne Klasa 0
5. Małgorzata Patejko Edukacja wczesnoszkolna Klasa II
6. Edyta Smolik Logopeda, biblioteka
7. Małgorzata Jóźwiuk Wychowanie przedszkolne
8. Iwona Olędzka Edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny, świetlica Klasa III
9. Lidia Wierzbicka Wychowanie przedszkolne Przedszkole
10. Marek Mieteń Biologia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica
11. Małgorzata Kownacka Język rosyjski, pedagog specjalny, świetlica Klasa IV
12. Anna Miklas Pedagog specjalny, edukacja wczesnoszkolna Klasa I
13. Mariola Pogorzelska Matematyka, chemia
14. Aleksandra Siedlecka Język polski Klasa VIII
15. Marzena Skibniewska Religia
16. ks. Krzysztof Malinowski Religia
17. Krzysztof Przyborowski Matematyka, informatyka, fizyka, świetlica, technika
18. Marek Pogorzelski Wychowanie fizyczne, świetlica
19. Iwona Benedykciuk Pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne
20. Joanna Próchenko Język polski, pedagog specjalny, WDŻ
21. Renata Pliszka Język angielski Klasa V
22. Sylwia Molska Język polski, historia, WOS, geografia Klasa VI
23. Dariusz Jastrzębski Wychowanie fizyczne, świetlica
24. Elżbieta Buczyńska Pedagog specjalny

Pozostali pracownicy

24. Agnieszka Maleszewska Sekretarz szkoły
25. Tadeusz Orzeł Konserwator, woźny
26. Barbara Potera Intendentka, pomoc kuchenna
27. Renata Zawadzka Pomoc kuchenna
28. Mariola Tomczuk Kucharka
29. Katarzyna Maleszewska Kucharka
30. Iwona Pogorzelska Sprzątaczka
31. Małgorzata Jelińska Sprzątaczka
32. Małgorzata Wyszomierska Sprzątaczka